Easily processable temperature-responsive infrared-reflective polymer coatings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Easily processable temperature-responsive infrared-reflective polymer coatings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen