Earth-abundant heterogeneous catalysts for the conversion of biomass into value-added chemical intermediates

Jan Johannes Wiesfeld

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Nakajima, Kiyotaka, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning17 okt 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4864-4
StatusGepubliceerd - 17 okt 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit