Early phacoemulsification after acute angle closure in patients with coexisting cataract

Hellen C.S. Romkens, Henny J.M. Beckers, Jan S.A.G. Schouten, Rudy M.M.A. Nuijts, Tos T.J.M. Berendschot, Christophe M. Breusegem, Carroll A.B. Webers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E34-E35
TijdschriftJournal of Glaucoma
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2019

Citeer dit