Early in vivo assessment of angiostatic therapy efficacy by molecular MRI.

W.J.M. Mulder, D.W.J. Schaft, van der, P.A. Hautvast, G.J. Strijkers, G.A. Koning, G. Storm, K.H. Mayo, A.W. Griffioen, K. Nicolay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

83 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early in vivo assessment of angiostatic therapy efficacy by molecular MRI.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry