Early degenerated lumbar motion segment: are they truly unstable?

M.M. Rijsbergen, van, V.M.P. Barthelemy, Anne Vrancken, S.P.M. Crijns, H.J. Wilke, K. Ito

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 5th International Conference on Computational Bioengineering (ICCB 2013), 11-13 September 2013, Leuven, Belgium
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit