Early calcifications in human coronary arteries as determined with a proton microprobe

R.B. Roijers, R.K. Dutta, J.P.M. Cleutjens, P.H.A. Mutsaers, J.J.M. de Goeij, G.J. Vusse, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early calcifications in human coronary arteries as determined with a proton microprobe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen