Early bone ingrowth and segmental stability of a trussed titanium cage versus a polyether ether ketone cage in an ovine lumbar interbody fusion model

Arjan C.Y. Loenen, Marloes J.M. Peters, Raymond T.J. Bevers, Claus Schaffrath, Els van Haver, Vincent M.J.I. Cuijpers, Timo Rademakers, Bert van Rietbergen, Paul C. Willems, Jacobus J. Arts (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early bone ingrowth and segmental stability of a trussed titanium cage versus a polyether ether ketone cage in an ovine lumbar interbody fusion model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Veterinary Science and Veterinary Medicine