Early artherosclerosis imaged: the calcification at a nanometer scale

N.A.J.M. Sommerdijk

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

.
Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early artherosclerosis imaged: the calcification at a nanometer scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit