Early adulthood housing transitions in Amsterdam: understanding dependence and independence between generations

Oana Druta (Corresponding author), Aram Limpens, Fenne M. Pinkster, Richard Ronald

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
54 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early adulthood housing transitions in Amsterdam: understanding dependence and independence between generations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen