E-tailers versus retailers: Which factors determine consumer preferences

C. Keen, M.G.M. Wetzels, R.A. Feinberg, J.C. Ruyter, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

181 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)685-695
TijdschriftJournal of Business Research
Volume57
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit