Dynamorph: Montessori inspired design for seniors with dementia living in long-term care facilities

Y. Feng, R. van Reijmersdal, S. Yu, G.W.M. Rauterberg, J. Hu, E.I. Barakova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamorph: Montessori inspired design for seniors with dementia living in long-term care facilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Computer Science

Psychology