Dynamische belastingen (VI) : beweging van gebouwen als gevolg van wind

J.A. Wisse, P.C. Staalduinen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Variaties van de windsnelheid in de luchtstroom. waarin gebouwen zijn opgesteld, hebben een fluctuerende belasting op het gebouw tot gevolg. Bovendien geeft de om.strom.ing van het gebouw aanleiding tot het ontstaan van wervels en daarmee ook tot een fluctuerende belasting. In dit artikel wordt ingegaan op de dynamische effecten hiervan bij gebouwen, vooral ten aanzien van de bruikbaarheid.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)52-57
Aantal pagina's7
TijdschriftCement
Volume44
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit