Dynamics of wet adhesion at soft interfaces

Maciej Krzysztof Chudak

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Darhuber, Anton A., Promotor
  • Snoeijer, Jacco H., Promotor
Datum van toekenning26 okt 2020
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5123-1
StatusGepubliceerd - 26 okt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit