Dynamics of the stratification process in drying colloidal dispersions studied by terahertz time-domain spectroscopy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamics of the stratification process in drying colloidal dispersions studied by terahertz time-domain spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie