Dynamics of the storage ring free electron laser : theoretical and experimental study of two SRFELSs in Europe

C.A. Thomas

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

300 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Wiel, Marnix, Promotor
  • Couprie, M.E., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning27 mei 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1685-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit