Dynamics of new technology diffusion : a study of the Indian Automotive Industry

Mamata Parhi

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  Samenvatting

  Vanuit een eclectisch kader analyseert dit onderzoek de processen van toepassing op bedrijfsniveau van geavanceerde productietechnologieën in de Indiase automobielindustrie. Mamata Parhi vergeleek het vermogen van bedrijven om zich aan te passen aan nieuwe technologieën met hun relatie met de externe omgeving. Met gebruikmaking van deze gegevens bouwde Mamata Parhi een dynamisch verspreidingsmodel waarbij ze rekening hield met een brede reeks determinanten – structurele, organisatiegerichte, marktgerichte en ruimtelijke – die de multidimensionale aard van verspreidingsprocessen op een geschikte manier weergeven. Terwijl de eigen structurele kenmerken van bedrijven, zoals interne bekwaamheid, bedrijfsgrootte en technologisch niveau fundamenteel zijn, blijkt de intensiteit van hun interacties, vooral met hun klanten, van centraal belang voor hogere toepassing. Deze dissertatie voorziet dat, met de sterker wordende concurrentie in de mondiale automobielindustrie, die bedrijven die over het algemeen sterke fundamenten bouwen en tevens de synergieën vanuit hun externe omgeving endogeniseren de grootste kans hebben om vooraan te lopen bij hogere innovatie en snellere verspreiding.
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Maastricht University
  Begeleider(s)/adviseur
  • Verspagen, Bart, Promotor
  • Szirmai, Eddy, Commissielid
  • Mani, S., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning14 dec 2006
  Plaats van publicatieMaastricht
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamics of new technology diffusion : a study of the Indian Automotive Industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit