Dynamics of mesoscale structures in tokamak plasmas : studied by multi-pulse Thomson scattering

S.K. Varshney

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

311 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Lopes Cardozo, Niek J., Promotor
  • Schüller, F.C., Promotor, Externe Persoon
  • Donné, Tony, Co-Promotor
Datum van toekenning12 jun 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit