Dynamics of fluid mixtures and nano-particles during capillary suction

C.J. Kuijpers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

337 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Adan, Olaf C.G. , Promotor
  • Huber, Patrick, Promotor, Externe Persoon
  • Huinink, Henk P., Co-Promotor
Datum van toekenning28 jun 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-91909-51-1
StatusGepubliceerd - 28 jun 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit