Dynamics of Droplets by A. Frohn and N. Roth

M.E.H. Dongen, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)140-141
  TijdschriftEuropean Journal of Mechanics. B, Fluids
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit