Dynamics of Droplets by A. Frohn and N. Roth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)140-141
TijdschriftEuropean Journal of Mechanics. B, Fluids
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit