Dynamics of complex fluid-fluid interfaces: Experiments, theory, and simulation

L.M.C. Sagis, P. Fischer, P.D. Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-5
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Physical Journal: Special Topics
Volume222
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2013

Citeer dit