Dynamics in socio-technical systems : typology of change processes and contrasting case studies

F.W. Geels, R. Kemp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  282 Citaties (SciVal)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamics in socio-technical systems : typology of change processes and contrasting case studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences