Dynamics and stability of distribution networks with dispersed generation

A. Ishchenko

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

574 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Kling, W.L., Promotor
  • Myrzik, Johanna, Co-Promotor
Datum van toekenning16 jan 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1714-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit

Ishchenko, A. (2008). Dynamics and stability of distribution networks with dispersed generation. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR632007