Dynamics and rheology of highly deflated vesicles

G. Ghigliotti, H. Selmi, B. Kaoui, G. Biros, C. Misbah

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamics and rheology of highly deflated vesicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science