Dynamically reconfigurable resource-aware component framework: architecture and concepts

B. Orlic, I. David, R.H. Mak, J.J. Lukkien

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamically reconfigurable resource-aware component framework: architecture and concepts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science