Dynamic wetting : status and prospective of single particle based experiments and simulations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic wetting : status and prospective of single particle based experiments and simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen