Dynamic symulation for two dimensional robot arm

Miroslaw Bober, Marek Florkowski

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's71
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamTH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB
VolumeWPA0489

Bibliografische nota

Stageverslag Stanislaw Staszic University Cracow, Poland.

Citeer dit