Dynamic strategies for yaw and induction control of wind farms based on large-eddy simulation and optimization

Wim Munters (Corresponding author), Johan Meyers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic strategies for yaw and induction control of wind farms based on large-eddy simulation and optimization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen