Dynamic skipping and blocking and dead path elimination for cyclic workflows

Dirk Fahland, H. Völzer

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic skipping and blocking and dead path elimination for cyclic workflows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen