Dynamic setpoint control for museum indoor climate conditioning integrating collection and comfort requirements: Development and energy impact for Europe.

R.P. Kramer, A.W.M. van Schijndel, H.L. Schellen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
185 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic setpoint control for museum indoor climate conditioning integrating collection and comfort requirements: Development and energy impact for Europe.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen