Dynamic self-organization in particle-laden turbulent channel flow

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic self-organization in particle-laden turbulent channel flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science