Dynamic response-based LEDs health and temperature monitoring

Anton Alexeev (Corresponding author), Jean Paul Linnartz, Grigory Onushkin, Kumar Arulandu, Genevieve Martin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic response-based LEDs health and temperature monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen