Dynamic representations : building knowledge through an active representational process based on deep generative models

J.S. Olier Jauregui

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

185 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Regazzoni, Carlo, Promotor, Externe Persoon
  • Rauterberg, G.W.M. (Matthias), Promotor
  • Barakova, Emilia I., Co-Promotor
  • Marcenaro, Lucio, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning25 okt. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4597-1
StatusGepubliceerd - 25 okt. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit