Dynamic range and frequency assignment problems

A. Markovic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

99 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • de Berg, Mark T., Promotor
  • Woeginger, Gerhard J., Promotor
Datum van toekenning5 feb 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4694-7
StatusGepubliceerd - 5 feb 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Markovic, A. (2019). Dynamic range and frequency assignment problems. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.