Dynamic properties of wavelength switching in a widely tunable semiconductor laser for optical coherence tomography

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic properties of wavelength switching in a widely tunable semiconductor laser for optical coherence tomography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen