Dynamic probe calibration up to 10 kHz using laser interferometry

H. Haitjema, G.J.W.L. Kotte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
168 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic probe calibration up to 10 kHz using laser interferometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie