Dynamic pore-network modeling of air-water flow through thin porous layers

Chao Zhong Qin (Corresponding author), Bo Guo, Michael Celia, Rui Wu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic pore-network modeling of air-water flow through thin porous layers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering

Chemical Engineering