Dynamic point labeling is strongly PSPACE-hard

K. Buchin, D.H.P. Gerrits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic point labeling is strongly PSPACE-hard'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen