Dynamic MRS and MRI of skeletal muscle function and biomechanics

J.J. Prompers, J.A.L. Jeneson, M.R. Drost, C.W.J. Oomens, G.J. Strijkers, K. Nicolay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

91 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic MRS and MRI of skeletal muscle function and biomechanics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen