Dynamic modeling of ultrafiltration membranes for whey separation processes

M.B. Saltik, L. Ozkan, M. Jacobs, A. van der Padt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic modeling of ultrafiltration membranes for whey separation processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering