Dynamic modeling of ultrafiltration membranes for whey separation processes

M.B. Saltik, L. Ozkan, M. Jacobs, A. van der Padt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Zoekresultaten