Dynamic modeling of hyper-elastic soft robots using spatial curves

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic modeling of hyper-elastic soft robots using spatial curves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen