Dynamic modeling of a left ventricle assist device

P.H.E.O. Mil, van, M.C.M. Rutten

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTU/e
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit