Dynamic magnetic particle actuation for integrated lab-on-chip biosensing

A. Reenen, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

385 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Prins, Menno W.J., Promotor
  • den Toonder, Jaap M.J. , Promotor
  • de Jong, Arthur M., Co-Promotor
Datum van toekenning2 jun 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3622-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit