Dynamic Helicates Self-Assembly from Homo- and Heterotopic Dynamic Covalent Ligand Strands

Antonio Santoro, Jan Holub, Marta A. Fik-Jaskółka, Ghislaine Vantomme, Jean Marie Lehn (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic Helicates Self-Assembly from Homo- and Heterotopic Dynamic Covalent Ligand Strands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science