Dynamic event-triggered control: tradeoffs between transmission intervals and performance

V.S. Dolk, D.P. Borgers, W.P.M.H. Heemels

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic event-triggered control: tradeoffs between transmission intervals and performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen