Dynamic equilibrium of streamer filaments in a homogeneous flow field

A.G. Brouwer, G.Y. Alekseev, V.A. Bityurin, W.F.H. Merck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)349-358
Aantal pagina's10
TijdschriftMagnetohydrodynamics
Volume30
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit

Brouwer, A. G., Alekseev, G. Y., Bityurin, V. A., & Merck, W. F. H. (1995). Dynamic equilibrium of streamer filaments in a homogeneous flow field. Magnetohydrodynamics, 30, 349-358.