Dynamic control gain and tactile feedback in the capture of cursor movements

D.V. Keyson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic control gain and tactile feedback in the capture of cursor movements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering