Dynamic conflict-free colorings in the plane

M.T. de Berg, A. Markovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic conflict-free colorings in the plane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen