Dynamic compression and sound quality of music

R.A.J.M. Lieshout, van, W.M. Wagenaars, A.J.M. Houtsma, E.F. Stikvoort

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic compression and sound quality of music'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science