Dynamic checklists: design, implementation and clinical validation

Shan Nan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Korsten, H.H.M (Erik), Promotor
  • Lu, Xu-dong, Promotor
  • Van Gorp, Pieter, Co-Promotor
  • Bouwman, Robert A., Co-Promotor
Datum van toekenning19 nov 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6416-259-2
StatusGepubliceerd - 19 nov 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit